Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο
Εγγραφή στον Εκλογικό Κατάλογο
Πίσω

Δήλωση προσβασιμότητας

Η παρούσα είναι δήλωση προσβασιμότητας για την υπηρεσία «Εγγραφή στον Εκλογικό Κατάλογο» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (WCAG) καθορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες. Καθορίζουν τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο A, Επίπεδο AA, και Επίπεδο AAA. Η υπηρεσία συμμορφώνεται μερικώς με τις Οδηγίες του WCAG 2.1 επίπεδο AA. Συμμορφώνεται μερικώς σημαίνει ότι ορισμένα μέρη του περιεχομένου δεν συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.

Συμβατότητα με τους φυλλομετρητές και τους υποστηρικτές τεχνολογίας

Η υπηρεσία δεν είναι συμβατή με:

Περιορισμοί και εναλλακτικές λύσεις

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα της υπηρεσίας, πιθανόν να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

Οι εικόνες κεφαλίδας είναι ένας γνωστός περιορισμός για την υπηρεσία. Οι εικόνες δεν έχουν εναλλακτικό κείμενο για εικόνες επειδή δεν έχουμε ορίσει το χαρακτηριστικό "alt". Θα προσθέσουμε ένα κενό χαρακτηριστικό alt, καθώς οι εικόνες χρησιμοποιούνται για διακοσμητικούς σκοπούς.

Επίσης, σε μερικές σελίδες δεν συμπεριλαμβάνεται το κουμπί "Συνέχεια" μέχρι ο επισκέπτης να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία, καθώς η σελίδα χτίζεται δυναμικά ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Εξετάζουμε εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης για μελλοντική έκδοση της υπηρεσίας.

Για να λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία απαιτείται Javascript.

Προσέγγιση αξιολόγησης

Το Digital Services Factory αξιολόγησε την προσβασιμότητα της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας τα εξής εργαλεία:

Ανατροφοδότηση και παράπονα

Τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα της υπηρεσίας είναι ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα σχόλια εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Εάν δεν απαντήσουμε ή δεν επιλύσουμε το πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε ένα παράπονο στο:

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Λεωφόρος Λεμεσού 134
2015 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

Ή μπορείτε να στείλετε email: info@dmrid.gov.cy

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ημερομηνία

Η δήλωση αυτή δημιουργήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2022.